تازه ها

کود میکرو کلاته

کلات آهن اورتوفورس

کلات آهن اورتوفورس نام برند : Orthoforce / آهن در ساختن کلروفیل نقش دارد از این رو برای فتوسنتز ضروری می باشد . همچنین گیاهان تثبیت کننده نیتروژن نیاز به آهن دارند .بنابراین کمبود  آهن باعث کاهش فتوسنتز و کاهش عملکرد می شود.

بیشتر بخوانید »

کود کلات آهن فرگرین ماتادور

کود کلات آهن فرگرین ماتادور   نام برند : Fer Green Matador آهن یکی از ضروری ترین عناصر ریز مغذی در گیاهان است. این عنصر کم مصرف در فرآیند تولید کلروفیل نقش مهمی را ایفا می کند. به همین دلیل تولید کلروفیل و سبزینه برگ گیاهان تا اندازه زیادی وابسته …

بیشتر بخوانید »