تازه ها

مقالات آموزشی

کشاورزی پایدار

کشاورزی به مفهوم راهها و روشهای بهره برداری از منابع آب و خاک وانر‍ژی و… است که در جهت تامین نیازهای غذایی و پوشاک انسانها همواره در طول تاریخ پایه و اساس بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده است؛ بطوری که امروزه کشاورزی وتوسعه …

بیشتر بخوانید »