تازه ها

کودهای کشاورزی

کلات آهن اورتوفورس

کلات آهن اورتوفورس نام برند : Orthoforce / آهن در ساختن کلروفیل نقش دارد از این رو برای فتوسنتز ضروری می باشد . همچنین گیاهان تثبیت کننده نیتروژن نیاز به آهن دارند .بنابراین کمبود  آهن باعث کاهش فتوسنتز و کاهش عملکرد می شود.

بیشتر بخوانید »

کود سوسپانسیون فسفر کلسیم بر فیتومکس

کود سوسپانسیون فسفر کلسیم بر فیتومکس کود فسفر کلسیم بر فیتومکس یک کود جدید برای محصولات زراعی و باغی با نیاز بالای فسفر و کلسیم و بر است که نمی‎توانند همه نیاز خود را از طریق جذب ریشه برطرف نمایند.

بیشتر بخوانید »