تازه ها

عملکرد کودها

کاربرد اسید هیومیک

کاربرد اسید هیومیک گامی نوین در جهت کشاورزی پایدار امروزه افزایش جمعیت، بشر را نیازمند تامین مواد غذایی بیشتر کرده و این خود توسعه در سطح و عمق اراضی برای تولید بیشتر را سبب شده است. بکارگیری الگوهای توسعه عمقی موجب کاربرد وسیع نهاده های کشاورزی به ویژه افزایش کاربرد …

بیشتر بخوانید »

خاک تورب یا پیت چیست ؟

خاک تورب یا پیت چیست؟ خاک تورب (Peat)- توده متراکم قهوه‌ای تا سیاه‌رنگ خزه‌ها و گیاهان که بطور ناقص تجزیه شده‌اند . تورب معمولاً در زمین‌های بسیار مرطوب و مرداب هایی که در طی سالیان طولانی خشک شده اند  و در مناطق معتدل و سردسیر جهان به وجود می‌آید. تورب را …

بیشتر بخوانید »