تازه ها

کلات آهن فروکوین

کلات آهن فروکوین

/حاوی ۶% آهن کلات به فرم EDDTA  با ایزومرهای ارتو- ارتو ۲/۲  و پایداری در طیف وسیعی از PH  خاک ها ، منبع مناسب تامین آهن ، برای همه محصولات زراعی و باغی در تمام فصل رشد می باشد

 

 

کلات آهن

فروکوین Ferro kevin

 ارتو- ارتو ۲

ترکیبات :

Fe                              ۶%

Ortho Ortho                 ۲٫۲

PH                            ۷-۹

مدیریت کاربرد : از آنجایی که در مراحل مختلف رویشی با توجه به نوع محصول ، سطح سبز ، شدت کمبود و… مقادیر مختلفی از آب جهت محلول پاشی ، مورد نیاز است ، توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود. محلول پاشی در صبح زود و یا هنگام غروب افتاب صورت پذیرد . از محلول پاشی در ساعات گرم روز و هنگامی که تابش نور خورشید حداکثر است ، اجتناب شود . این کود با ترکیبات کلسیم قابل اختلاط نمی باشد .

محصول

میزان مصرف محلول پاشی

میزان مصرف آبیاری

میزان مصرف

محصولات زراعی

۱/۵-۲/۵ کیلوگرم در هکتار

۳-۵ کیلوگرم در هکتار

تکرار بسته به نیاز گیاه ، هر ۱۵-۱۰ روز

محصولات باغی

۲/۵-۴/۵ کیلوگرم در هکتار

۲۵-۱۰۰ گرم برای هر درخت

تکرار بسته به نیاز گیاه، هر ۱۵-۱۰ روز

خواص و مشخصات : حاوی ۶% آهن کلات به فرم EDDTA  با ایزومرهای ارتو- ارتو ۲/۲  و پایداری در طیف وسیعی از PH  خاک ها ، منبع مناسب تامین آهن ، برای همه محصولات زراعی و باغی در تمام فصل رشد می باشد .

آهن در ساختن کلروفیل نقش دارد از این رو برای فتوسنتز ضروری می باشد . همچنین گیاهان تثبیت کننده نیتروژن نیاز به آهن دارند . بنابراین کمبود  آهن باعث کاهش فتوسنتز و کاهش عملکرد می شود علائم کمبود آهن به صورت زردی بین رگبرگ ها در برگ های جوان ظاهر می شود . این کودها از بهترین کودهای آهن پودری ، خاک مصرف با قابلیت انحلال بالا ، مناسب برای کاربرد در سیسیتم های آبیاری تحت فشار قطره ای می باشد .

همچنین ببینید

فیتومکس کلسیم، روی، منیزیم

فیتومکس کلسیم، روی، منیزیم نام برند : Phytomax

دیدگاهتان را بنویسید