تازه ها

محلول بردو

محلول بردو

 

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها

محلول بردو ۱۸% SC

قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی

مدیریت کاربرد :

بردو جزو معدود سموم معدنی است که در کشاورزی ارگانیک توصیه می‌شود. بردو  اثر سوئی بر انسان و محیط ‌زیست نداشته و برخلاف سایر سموم رایج، مواد باقی مانده از تجزیۀ آن سازگار با محیط‌ زیست است يکي از مسائلي که بايد به آن توجه داشت اين است که بردو  موجب تشديد تعرق و از دست دادن مقدار قابل توجهي از آب در گیاه می شود از این رو از استفاده آن در  ساعات گرم روز بايستي اجتناب نمود همچنين در زمانيکه گياه تحت استرس خشکي مي باشد نبايد اين ترکيب مصرف شود.

 محصول  بیماری  میزان مصرف
 درختان میوه  غربالی زرد آلو  ۱-۱/۵ درصد

نام تجاری :   BORDEAUX

گروه :   Inorganic

سمیت برای پستانداران : ۴۰۰۰ <  میلی گرم بر کیلوگرم

Acute Oral LD50 for Rats : >4000mg /kg

درجه خطراحتیاط III

پادزهر : این سم پادزهر اختصاصی ندارد

غربالی درختان میوه
غربالی درختان میوه
غربالی درختان میوه
غربالی درختان میوه
شانکر درختان میوه سردسیری
شانکر درختان میوه سردسیری
پیچیدگی برگ هلو
 پیچیدگی برگ هلو

همچنین ببینید

کلات آهن گرین پاور

کلات آهن گرین پاورد / کمبود  آهن باعث کاهش فتوسنتز و کاهش عملکرد می شود …

دیدگاهتان را بنویسید