تازه ها

کود ماهی غنی شده فیتومکس

کود ماهی فیتومکس

نام برند : Phytomax

/  این کود ترکیبی از بقایای ماهی و عناصر غذایی ماکرو از قبیل نیتروژن، فسفر و پتاسیم و همچنین عناصر ریز مغذی آهن، روی، کلسیم، بر، منگنز و مس است.

این کود ترکیبی از بقایای ماهی و عناصر غذایی ماکرو از قبیل نیتروژن، فسفر و پتاسیم و همچنین عناصر ریز مغذی آهن، روی، کلسیم، بر، منگنز و مس بوده  که انتخابی مناسب و مقرون به صرفه جهت تامین مواد آلی و عناصر غذایی موررد نیاز میباشد .

کود فایتومکس ماهی  غنی شده  در مقايسه با ساير کودها ي حيواني و دامي از جمله كود هاي گاوي و گوسفندي سرشار از  عناصر ازت و فسفر بوده و جهت رفع كمبود اين دو عنصر در باغات و مزارع بسيار مفيد و كارا است.

همچين كود ماهي جزو کودهاي آلي بشمار رفته و اثرات مهم مصرف كود هاي آلي در كشاورزي پايدار و علمي بر هيچكس پوشيده نميباشد.

مواد آلي خاك كه از فساد و تجزيه باقيمانده هاي گياهي و حيواني توسط موجودات ذره بيني خاك حاصل مي شوند، نقش مهمي در بهبود خصوصيات فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي و حاصلخيزي خاك دارند بطوريكه ميزان عملكرد محصولات تابع مقدار موادآ‌لي خاك مي باشد.

در خاكهاي حاصلخيز و غني از مواد آلي، ذرات بسيار ريز خاك توسط مواد آ‌لي بهم چسبيده و ايجاد دانه هاي درشتي مي نمايند و در صورت فقدان مواد آلي، ذرات ريز خاك بصورت پراكنده بوده و در اين حالت فضاهاي خالي بين ذرات خاك كوچك است. در چنين شرايطي سرعت حركت آب در خاك كند بوده و در اثر پر شدن فضاهاي كوچك از آب، عمل تهويه به خوبي انجام نمي گيرد

همچنين با كاهش مواد آلي خاك و كوچك تر شدن اندازه ذرات خاك در اثر پراكندگي، حجم كلي فضاي خالي خاك كاهش يافته و قدرت نگهداري آب در خاك كم مي شود. در خاكهاي فاقد مواد آلي و بخصوص در خاكهاي رسي بعلت فقدان فضاهاي درشت و كندي سرعت نفوذ آب در خاك، آب در سطح خاك جريان يافته و موجب فرسايش مي گردد و پس از خشك شدن سطح خاك، ايجاد سله از جوانه زدن بذور جلوگيري مي كند

کود ماهی فایتومکس باعث افزایش ظرفيت تبادل كاتيوني ودر نتیجه افزایش ظرفیت نگهداری عناصر غذایی شده كه رابطه تنگاتنگي با درجه حاصلخيزي خاك دارد به واسطه مواد آلي در  خاك است .

از ديگر ويژگيهاي مهم کودهاي آلي ، تأثير آنها در اسيدي كردن خاك و كاهش پي اچ آن مي باشد . گاز كربنيك حاصل از تجزيه مواد آلي در واكنشهاي شيميايي خاك وارد شده و از اين راه موجب كاهش پي اچ و حلاليت بيشتر عناصر غذايي در خاك مي گردد.

کود ماهی فیتومکس دارای فوایدی به شرح ذیل است:

بهبود ساختمان خاك

كم كردن جرم حجمي ظاهري و افزايش تخلخل خاك

تيره كردن رنگ خاك و جذب انرژي بيشتر

افزايش نفوذپذيري بعلت افزايش تخلخل

افزايش ظرفيت نگهداري آب خصوصا” در خاكهاي شني

-افزایش تحرک کلسیم و در نتیجه استحکام  بیشتر گیاه

كاهش چسبندگي خاكهاي رسي

افزايش چسبندگي خاكهاي شني

تهويه بهتر بعلت افزايش تخلخل خاك

افزايش ظرفيت تبادل كاتيوني سي اي سي

كاهش موضعي پي اچ

افزايش خاصيت بافري

شركت در فرايندهاي اكسيد و احياء و تشكيل كمپلكس با عناصر و تسهيل جذب آنها توسط گياهان .

– افزایش رشد و تحریک گل انگیزی در گیاهان

 و در نتیجه:

مقاومت گیاه در برابر پاتوژن ها

استحکام گیاه و توسعه ریشه

افزایش جذب مواد معدنی توسط گیاه

افزایش عملکرد

با توجه به مطالب ذكرشده نتيجه مي گيريم كود هاي آلي و شيميايي لازم و ملزوم يكديگر بوده و هردو جهت ايجاد شرايط مناسب جهت رشد گياهان مورد نياز مي باشند و عوارض نامطلوب مصرف دراز مدت و بي رويه کودهاي شيميايي بدون مصرف كودهاي آلي و حيواني به اثبات رسيده است.

در مناطق خشك و نيمه خشك كشور، از يك طرف بدليل بالا بودن درجه حرارت و كمبود رطوبت سرعت تجزيه مواد آلي بالاست و از طرف ديگر بازگشت مواد آلي يا بقاياي گياهي به خاك كم مي باشد. كه اين دلايل موجب مي شود خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك كشور ، ذاتا” از نظر مواد آلي فقير باشند.

 مناطق پسته كاري نيز كه عمدتا” در مناطق خشك قرار داشته بعلت محدوديتهاي اضافه ديگر همچون:

عدم وجود ساختمان مناسب خاك در اغلب نقاط

بالا بودن پي اچ

سبكي يا سنگيني بيش از حد بعضي از خاكها

بالا بودن دور آبياري

و ….

نياز شديد و مبرم به مواد آ‌لي از جمله کود هاي دامي و حيواني داشته و استفاده از مواد آلي بصورت كود هاي حيواني در باغات پسته اجتناب ناپذير مي باشد . حداقل هر دو سال يكبار کود هاي حيواني بايستي در باغات به مقدار كافي مصرف شود.

مقدار مصرف كود ماهی فیتومکس :

۲۰-۳۰ لیتر در هکتار برای کلیه محصولات زراعی، باغی، صیفی جات، محصولات گلخانه ای و گیاهان زینتی

بسته بندی:

۲۰ لیتری  و ۱ لیتری

همچنین ببینید

کاربرد اسید هیومیک

کاربرد اسید هیومیک گامی نوین در جهت کشاورزی پایدار امروزه افزایش جمعیت، بشر را نیازمند …

دیدگاهتان را بنویسید